0949 211 242

HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN HIK-CONNET TRÊN APP ĐIỆN THOẠI

Bạn muốn xóa tài khoản Hik-Connect trên app điện thoại. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cho mình nhé.

 

KẾT NỐI THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN THOẠI CÙNG 1 MẠNG LAN

 

HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN HIK-CONNET TRÊN APP ĐIỆN THOẠI

 

 • CHÚ Ý: THIẾT BỊ PHẢI BẬT HIK-CONNECT

 

DÙNG APP HIK-CONNECT TRÊN ĐIỆN THOẠI ĐỂ XÓA THIẾT BỊ

 

 • (1). Chọn “Thêm thiết bị”
 • (2). Quét mã QR Code hoặc nhập số serial bằng tay
 • (3). Bấm “Hủy kết nối thiết bị”
 • (4). Nhập mật khẩu của thiết bị và mã xác minh
 • (5). Thông báo đã xóa thiết bị thành công

 

HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN HIK-CONNET TRÊN APP ĐIỆN THOẠI

 

THÊM THIẾT BỊ VÀO TÀI KHOẢN MỚI

 

 • (1). Chọn “Thêm thiết bị”
 • (2). Quét mã QR Code hoặc nhập số serial bằng tay
 • (3). Bấm “Thêm” thiết bị
 • (4). Nhập mã xác thực của thiết bị
 • (5). Bấm “Kết thúc” để hoàn tất thêm thiết bị

 

HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN HIK-CONNET TRÊN APP ĐIỆN THOẠI

 

Xóa Tài Khoản Trực Tiếp Trên Đầu Ghi

 

 • Hỗ trợ cho đầu ghi dòng k Với version firmware từ V3.5.35 trở lên
 • Vào Menu — > Configuration — > Network — > Platform Accesss . Click Unlink
 • Nhập Mật khẩu đầu ghi.
 • Hiện ra bảng thông báo Unlinked —- > click Ok ( Xóa Thành công )

 

HƯỚNG DẪN XÓA TÀI KHOẢN HIK-CONNET TRÊN APP ĐIỆN THOẠI